Teknologin bakom hjultvättar

Tvätt-teknik och vattenåtervinning är två områden som är nära besläktade. Det är först när de fungerar optimalt tillsammans som lösningarna blir både funktionella och kostnadseffektiva.

En hjultvätt består av två delar: den faktiska tvätt-teknologin och vattenåtervinning. Ju mer effektiv tvätt-teknik, desto mer smuts måste separeras från vattnet vid återvinningen. Tvätt-tekniken och vattenåtervinning är därför nära sammankopplade. Genom att samordna dem skapar vi en lösning som uppfyller våra kunders högt ställda krav på funktion och pris.

Tvätt-teknik

Tester med olika vattentryck, munstycksformer, munstycksstorlekar och vinklar på vattenstrålarna har visat att mycket vatten med lågt tryck ger de bästa resultaten. Mycket vatten och högt tryck hade naturligtvis gjort rengöringen effektivare, men relativt lite i förhållande till den exponentiellt ökade energiförbrukningen.

Bäst resultat ger en kraftig stråle (minst 6 mm i diameter) med lågt tryck (strålen ändrar inte riktning från munstycksutloppet tills att den träffar däcken eller chassit). Jämfört med en tunn högtrycksstråle klarar den luftmotståndet bättre och får med sig hela den kinetiska energin till träffpunkten på fordonet. För att uppnå detta resultat använder vi vår speciella ”MobyPump” – sänkbara pumpar, utvecklade av Frutiger. Genom att koppla dem i serie dem hålls ingångsflödet lågt.

 

Fördelar med principen ”Stor vattenvolym, lågt tryck”

  • Munstyckena kan vara tillräckligt dimensionerade så att de inte täpps till.
  • Dränkbara pumpar kan användas, vilket har stora fördelar på vintern.
  • Vattnet tvättar inte bara fordonet utan sköljer också bort den avtvättade smutsen, stenar och jordklumpar ur systemet och till vattenåtervinning. Stora mängder vatten är nödvändigt för att automatiskt kunna rengöra anläggningen.
  • MobyDicks hjultvättar sprutar vatten där det behövs. Sprutmönstret hålls på däcknivå medan det övre chassit, vindrutorna och backspeglarna förblir torra.

Återvinning av vattnet

Våra robusta sänkbara pumpar behöver inte rent vatten för att fungera. Det kan vara lätt grumligt och ändå göra hjulen rena. Målet är en ren väg och inte ett glänsande fordon! För att nå tillfredsställande vattenkvalitet använder vi intelligenta, kombinerade återvinningstankar med baffelväggar och överflöd. Efter tvättprocessen behandlas vattnet i tankarna genom sedimentering.

Tankarna går att anpassa efter det utrymme som finns tillgängligt. Om kunden så önskar kan vi också anpassa metoden för borttagning av lera, till exempel via en kedjetransportör. Som regel avstår vi från att använda ytterligare utrustning för att separera lera och vatten, såsom lamellrengörare eller cyklonrenare, eftersom nackdelarna är stora (anskaffningskostnader, underhållskostnader, vinterdrift, slamsugning och så vidare).

 

 

Kontakt och offerter

Vill du ha en offert  på vad ett system skulle innebära för just ditt projekt? Klicka här

Bildgalleri – varianter

Återvinningstankar för hjullastare

Manuell tömning av sediment.

Återvinningstankar utan transportband

Manuell tömning sediment med grävskopa.

Återvinningstankar med transportband som tillval

Halvautomatisk tömning av sediment.

Återvinningstankar med transportband

Helautomatisk tömning av sediment.

Kontakta oss

4 + 2 =

Integritetspolicy

Kontaktuppgifter

Swedish Hydro Solutions
Kristineholmsvägen 26 A
441 39 Alingsås
+46 (0)322-12747